Wie zijn we?

Maggie-program is een Belgische VZW die door innovatie en het toepassen van technologie oplossingen aanreikt voor sociale uitdagingen.

Wat willen we laten zien?

Dat er veel kan bereikt worden door het orchestreren van diverse kennis disciplines en dat Public Private Partnerships efficiënt zijn in het verkrijgen van tastbare resultaten.

Wat willen we laten zien?

Momenteel zijn we volledig gefocussed op de maggie shelters; energiezuinige, slimme en lage kost shelters die de kwaliteiten en de criteria van een vaste constructie benadert en die kunnen ingezet worden voor opvang, schooltjes, opleidingscentra, medische boegen en temperatuur gecontroleerde opslag.

Welke bijkomende uitdagingen staan op Maggie-progams “to-do” lijst?

Warmtewisselaars; goedkope, energieloze oplossing om temperatuur in shelters & gebouwen te doen dalen. Zeer pertinent voor warme klimaten.

Zero-energie oplossingen; energieoplossingen zoals zonnecellen die shelters een autonomie geven en die de kosten behoorlijk drukken.

Vloer; één van de grootste uitdagingen zijn vloeren voor shelters die naauw aansluiten, afwasbaar en hoge drukbelasting aankunnen. Die is zeer buttig voor medische boegen, operatiekwatieren en stof-gevoelige shelters & opslag.

Groenten & fruit kweken; in vele vluchtelingenkampen zien de mensen nauwelijks of geen verse groenten of fruit. Wij denken dat we een oplossing hebben dat heel efficient is om dit te bereiken.

Wat is een shelter?

Een shelter is een structuur die bescherming en onderdak biedt. Voor noodhulp en vluchtelingenkampen worden nog steeds overwegend tenten gebruikt. Dat is in hoofdzaak omdat de landen die de vluchtelingen herbergen geen vaste constructie toelaten. Deze landen zien vluchtelingenkampen als een tijdelijk gegeven. De realiteit leert ons anders.

Waarvoor worden shelters voor gebruikt?

 • Onderdak voor families
 • Scholen en gemeenschapscentra
 • Medische boegen
 • Opslag van voeding en medicatie
 • Civiele bescherming

Landen die de vluchtelingen herbergen laten vaak geen vaste constructies toe omdat ze deze vluchtelingen maar tijdelijk willen ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat tenten in hoofdzaak geleverd worden. Maar vluchtelingen zitten gemiddeld 11,8 jaar (bron UNHCR) in deze kampen en kampen staan er vaak voor 3, 4 generaties. Tenten zijn niet geschikt tegen koude, hitte en sterke wind.

De maggie kan de tekortkomingen van tenten wegwerken maar tevens blijft het een tijdelijk constructie met de voordelen van een vaste constructie. Daardoor kunnen we een duurzame oplossing bieden voor de naar schatting 18 miljoen mensen die hier nood aan hebben.

Waarom zijn shelters nodig?

Wereldwijd zijn er bijna 60 miljoen mensen op de vlucht voor vervolging, oorlog en geweld. Ongeveer de helft van hen zijn kinderen. . De laatste jaren loopt het aantal vluchtelingen schrikwekkend op. Dagelijks slaan 42.000 mensen op de vlucht. Velen van hen komen terecht in vluchtelingenkampen. Daar leven ze gemiddeld 11,8 jaar. Er zijn verscheidene vluchtelingenkampen die al 3 tot 4 generaties vluchtelingen herbergen. Vluchtelingen leven meestal in tenten. Tenten zijn niet goed bestand tegen koude, hitte en stormen.

Wat zijn vluchtelingen?

Vluchtelingen zijn gevlucht uit hun land wegens vervolging, oorlog, en geweld. Er zijn twee soorten vluchtelingen: vluchtelingen in eigen land (de zgn. ‘ontheemden – 38 miljoen in de wereld)) en de vluchtelingen die hun land ontvluchtten (19.5 miljoen)). De ontheemden worden vaak het hardst getroffen omdat zij onder toezicht staan van de plaatselijke en nationale autoriteiten die vaak zelf verantwoordelijk zijn voor hun situatie..

Wat willen we bereiken?

De maggie is ontworpen specifiek volgens de kwaliteitscriteria van scholen. We willen meewerken om een duurzame totaaloplossing leveren die vluchtelingen toegang geeft tot onderwijs en opleidingen. Op deze manier ontwikkelen zij competenties en waarde, waardoor zij zelfstandiger kunnen worden en waardoor een terugkeer naar eigen streek gemakkelijker wordt.

De maggie komt okk tegemoet aan veilige en energiezuinige shelters voor ziekenboegen, zodat vele onnodige complicaties es onnodige sterfte vermeden kan worden.

We willen geschikte en veilige opslagplaatsen bieden voor voedsel en medicatie.

Hoe willen we dat bereiken?

 • Door op enn doordachte manier materialen in constructie te integreren die overal gratis aanwezig zijn, zoals zend en organische materialen. We gaan okk kijken naar de mogelijkheid om het vuilnisprobleem, wat eigen is ann kampen, te integreren door plastic als isolatiemateriaal te gebruiken.
 • Door op een ingenieuze wijze een shelter te bouwen die kan aangepast worden aan het klimaat, de seizoenen en die zelfs de temperatuurschommelingen tussen dag en nacht kan opvangen.
 • Door de 25 criteria en wensen opgelijst door shelter experten te integreren in het ontwerp.
 • Door een hoogwaardig product aan te bieden wat goedkoper is als een tent (ownership cost en kost over levensduurte).

Wat is uniek aan onze shelter?

 1. De shelter werkt de tekortkomingen van tenten weg en komt tegemoet aan de eisen en wensen van de vluchtelingenorganisaties en de vluchtelingen.
 2. Voor de eerste keer kunnen vluchtelingen over aangepaste comfortabele shelters beschikken voor onderdak, onderwijs, verzorging en opslag voor een prijs die lager is dan een tent. (Onze shelters zijn dusdanig ontworpen dat ze minimum 15 jaar meegaan, zelfs onder de harde omstandigheden van de woestijn of grotere hoogtes). De kostprijs gedeeld door de levensduur betekent dat deze shelters dus 2 tot 3 keer goedkoper kunnen zijn dan tenten. Daarenboven is de besparing op energiekost, die bij deze shelters aanzienlijk lager ligt, niet meegeteld.
 3. De shelters zijn aanpasbaar aan het klimaat, de seizoenen en de dag-nacht temperatuurschommelingen.
 4. De shelters geven verhoogde veiligheid, anti-insecten en ongedierte.
 5. In een 40feet container kunnen we tot 150 meter lengte (op 6 meter breed) hoogwaardige shelter vervoeren.
 6. De shelters zijn aanpasbaar, modulair en verschillende formaties zijn mogelijk.

Hoe kwam dit shelterproject tot stand?

Door samenwerking tussen de humanitaire organisaties, de overheid en de privébedrijven en dit gecoördineerd door 2 gespecialiseerde, complementaire projectontwikkelaars (1 ervaren beheerder van ontwikkelingsprojecten en 1 ervaren bouwproject ontwikkelaar).

 • Internationale organisaties hebben hun expertise en begeleiding aangeboden
 • De privébedrijven hebben praktische know-how gedeeld, materialen en een test omgeving aangeboden.
 • De onderzoeksorganisaties hebben technische kennis, testen en simulaties geleverd.
 • De overheid is ons tegemoetgekomen met subsidies die deels de kosten dragen.

Wat was de grootste uitdaging?

 • Het eindproduct moet heel eenvoudig zijn daardoor is elk onderdeel opnieuw ontworpen
 • Slim omgaan met energie door het gebruik van gratis materialen.
 • Aanpasbaarheid aan de verschillende seizoenen.
 • Eindproduct moet goedkoper zijn dan een tent en toch heel duurzaam.
 • Eén generiek product dat tegemoetkomt aan verschillende behoeften en klanten.
 • Gewicht en volume optimaliseren voor transport.

Wat is de langere termijn impact?

Het vluchtelingenprobleem in het noorden van Africa en het Midden Oosten neemt sterk toe. Voor vele vluchtelingen is de enige uitweg een vlucht richting Europa. Wij schatten dat er 18 miljoen vluchtelingen bloot staan aan onaanvaardbare situaties. Elk jaar sterven honderden kinderen omdat hun tentje niet bestand is tegen sneeuw, vrieskoude of storm. Veel meer zwakkere ouderen en kinderen halen ook het einde van de zomer niet door de aanhoudende hitte van de zomer, insecten en ongedierte die de verspreiding van ziekten stimuleren of veroorzaken.

Dit is een positief verhaal

Studies hebben aangetoond dat vluchtelingen die opgeleid zijn, een leidinggevende rol spelen in de heropbouw van hun gemeenschap na het conflict. Tevens zijn deze mensen belangrijk in het proces van verzoening na het conflict.

Het advies van vluchtelingenexperts is eenvoudig: eerst moeten de vluchtelingen meer zelfstandig worden hun dagelijks afhankelijk van noodhulp, daarna moeten zij gewapend worden met kennis en inzetbare competenties. Daardoor kunnen ze terugkeren en een positieve, duurzame bijdrage leveren aan de situatie in hun land.

Wij willen de vicieuze cirkel van de uitzichtloze situatie van vluchtelingen ombuigen naar een spiraal van opportuniteiten.

Wat voor totaaloplossingen bieden wij?

Bijvoorbeeld: Organisaties die werken in vluchtelingenkampen kunnen bij ons shelters voor schooltjes of opleidingscentra bestellen. Wij gaan ook gebruikte computers en netwerkverbinding leveren door een samenwerking met andere organisaties. De internationale organisatie gaat samen met de lokale organisaties lerarenopleiding ontwikkelen. Digitale lessen kan het lokale curriculum verrijken. “Distance learning” of afstands-studeren wordt mogelijk.

Alles-in-één shelters adequate voor scholen, medische boegen, energie-zuinige opslag en verhoogde veiligheidsshelter.

Er bestaan reeds goede projecten. Wij gaan daar bij aansluiten. We hebben de juiste contacten en ervaringen en toegevoegde waarde.

Welke lessen hebben we geleerd?

 • De kracht van samenwerking is efficiënt en de beste manier om doorbraak te krijgen in duurzame ontwikkeling.
 • De ontwikkeling moet gefundeerd zijn op specifieke, erkende noden en deze moeten ook door de doelgroep erkend worden.
 • Ontwikkeling is vaak het intelligent orchestreren van verschillende disciplines om deze vervolgens toe te passen in een nieuwe context.

Waarom we dit project opgezet hebben?

 • Dit project ligt in het verlengde van de ervaring & kerncompetenties van de oprichters.
 • Elk van ons is zelf ouder van kinderen. Wij willen graag onze kennis en capaciteiten doorgeven aan de organisaties die zich elke dag engageren voor deze mensen waar het noodlot toegeslagen heeft.
 • We willen aandacht geven voor deze onaanvaardbare situaties en het bericht verkondigen dat we concrete zaken kunnen bewerkstelligen.

Dit project is het resultaat van veel passie en doorzettingsvermogen. Het project werkt met een erg bescheiden budget maar met een overvloed aan kennisoverdracht, samenwerking en hulp. Dit project is een belangrijk onderdeel binnen een ruimere aanpak naar een duurzame oplossing voor de vele miljoenen vluchtelingen aan de deur van Europa.